બાથરૂમમાં પતિ સાથે ઝપાઝપી અને દિયર એ હુમલો કાર્યો

લગ્ન પછી; પતિની દૂર દેશ નોકરી લાગતા પતી રવિવારે જ ઘરે આવતો એટલે આખું અઠવાડિયું ઘરે ભાભી અને દિયર એકલા જ રહેતા હતાં એટલે ભાભી એ પોતાની આગ બુઝાવવા માટે દિયર સાથે સંબંધો બનાવવાના શરૂ કરી દીધેલા અને હવે પતિને દિવાળીની રજા પર એક મહિનો ઘરે રોકાવાનું થયું એટલે દિયર ને સેક્સ કરવાનિ ખૂબ ઇચ્છા થતી. એટલે ભાભી અને દિયર ક્યારેક ક્યારેક સેક્સ કરી લેતા, એટલામાં પતિને શંકા ગઈ એટલે પતી એ તપાસ શરૂ કરી. એક વાર જ્યારે પતી કઈક કામ થી ફુવા સાથે બહાર ગયો ત્યારે ભાભી અને દિયર એ સેક્સ કર્યું અને પતી ને દિયર ને રંગે હાથ પકડવો હતો. એવું જ થયું પતિ પણ પાછળથી પાછો ફર્યો, પરંતુ પત્નીને રંગે હાથે પકડી શક્યો નહીં. બુધવારે ગામમાં ભંડારો હતો. પ્રસાદ લીધા પછી પત્ની ઝડપથી પાછી આવી. બીજી તરફ, તેણીની વહુ પહેલાથી જ પ્રેમ માટે તલપાપડ હતી.

બંને બાથરૂમમાં પ્રેમ કરવા લાગ્યા હતા, આ દરમિયાન પતિ પણ ઘરે પરત ફર્યો હતો.

બાથરૂમમાં સાળા સાથે વાંધાજનક સ્થિતિમાં ઝડપાયા બાદ પત્નીએ પતિને ગળે લગાડ્યો હતો. તે કંઈ સમજે તે પહેલા તેના નાના ભાઈએ છરી વડે તેનું ગળું કાપી નાખ્યું હતું. ભાભીની હત્યા કર્યા પછી, વહુએ લાશને ખાટલા પર રાખી અને હાથ-પગ ધોયા પછી, વહુને પાડોશના ઘરે મોકલી.

હવે પત્ની રડવા લાગી. તે પડોશમાં રહેતા કાકાના ઘરે દોડી ગઈ અને કહ્યું કે કેટલાક લોકોએ તેના પતિની હત્યા કરી છે. આ પછી ઘણા લોકો ત્યાં એકઠા થઈ ગયા.

Leave a Comment