ભાભી પડોશી ને એનું બ્રા ચોરી કરતા જોઇ ગયા, પછી તો પાડોશી ને….

એક વખત રોજ ની જેમ ભાભી છત પર કપડાં સૂકવવા ગયા ત્યારે પડોશી એ બારી માંથી જોયું કે ભાભી એ નવું અને સેક્સી બ્રા પણ સુકાવ્યું છે. અને પડોશી ને ભાભી પેલે થી જ પસંદ હતાં એટલે પડોશી એ ચૂપકે થી છત પર જઈને બ્રા ચોરી કરી લીધું

ભાભી એને જોઇ ગયાં પણ ત્યારે કંઈ કીધું નહી પછી બે દિવસ પછી જ્યારે એના પતિ બહાર ગયાં ત્યારે મદદ કરવાના બહાને ઘરે બોલાવીને બ્રા પાછું માંગ્યું. પડોશી તો ડરવા લાગ્યો અને ભાભી ની માફી માંગી પછી ભાભી એ બ્રા લેવા મોકલ્યો અને પડોશી બીજા કોઈને ખબર પડે નહિ એ રીતે બ્રા લઈને આવ્યો. ભાભી એ કહ્યું તને કંઈ ખબર જ નથી પડતી. હુ એ દિવસે પણ બ્રા માંગી લેત પણ બે દિવસ પછી જ કેમ માંગ્યું? 

પડોશી ને કંઈ ખબર નો પડી એટલે ભાભી એ કીધું હવે તમે બ્રા ચોરી કરી એની સજા આપુ છું. પડોશી ડરી ગયો અને માફી માંગવા લાગ્યો પણ ભાભી એક ના બે ના થયા. છેલ્લે ભાભી એ કહ્યું કે આજે મેં બ્રા નથી પહેર્યું એટલે તમારે તમારા હાથે જ પેરાવવું પડશે.

પડોશી એ કીધું કે જો આવી જ સજા આપવાની હોય તો હું રોજ બ્રા ચોરી કરી જઈશ. આટલું કહ્યું ત્યાં ભાભી એ પડોશી નો પટ્ટો ખોલી નાખ્યો પછી પડોશી એ કહ્યું કે મારી ચડ્ડી તો તમે ચોરી નથી કરીને. ભાભી હસવા લાગ્યા અને કહ્યું કે હા કોન્ડોમ પણ ચોર્યું છે. પછી તો પડોશી એ લાંબો લાંબો ભાભી ને બતાવ્યો અને ભાભી ને મજા આવી ગઈ.

Leave a Comment