100 વર્ષ બાદ આકાશમાં હાઈબ્રિડ સૂર્યગ્રહણ જોવા મળશે

સૂર્યગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણ એક ખગોળીય ઘટના છે, પરંતુ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહણનું વિશેષ મહત્વ જણાવાયુ છે. આ વખતે વર્ષનું પહેલુ સૂર્ય ગ્રહણ 20 એપ્રિલ 2023એ થવાનું છે, જેની પ્રત્યેક વ્યક્તિ પર ગમે તે રીતે અસર જોવા મળશે. આ વખતે સૂર્ય ગ્રહણ દરમિયાન સૂર્ય મેષ રાશિમાં હશે. હિન્દુ પંચાંગ અનુસાર આ દિવસે વૈશાખ મહિનાની અમાસ તિથિ પણ … Read more

કૉલ ગર્લ્સએ તેનું શરીર વેચી દીધું

કૉલ ગર્લ્સ એટલે શું ? લોકો માની લે છે કે તે બેશરમ હશે. તેમની સાથે કોઈ રીતભાત બતાવવાની શું જરૂર છે. તેમનો ધર્મ માત્ર પૈસા છે અને આવા લોકો સાથે કોઈપણ રીતે વ્યવહાર થઈ શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ઢીંગલીની જેમ તે બધું સહન કરશે. કોઈ લાગણી નથી, કોઈ ઈચ્છાઓ નથી, કોઈ સપના … Read more

સ્કૂલ ટીચરે મીટીંગ ના બહાને ઘરે બોલાવીને…..

સ્કૂલ ના ટીચર રોજ ચિન્ટુ ના પપ્પા ને ચિન્ટુ ને મૂકવા આવતાં જોતા હતાં. એક દિવસ ચિન્ટુ ના ટીચર એ ચિન્ટુ ના પપ્પા સાથે થોડી વાતો કરી એટલા માં ચિન્ટુ ના ટીચર ને ચિન્ટુ ના પપ્પા ગમી ગયાં એટલે ચિન્ટુ ની બુક માં લખી દીધું કે વાલી મીટીંગ માટે ચિન્ટુ ના પપ્પા એ તેના ઘરે … Read more

ભાભીએ મને નહાતી વખતે જોયો હતો

“કારણ કે પ્રેમ દરેકના જીવનમાં લખાયેલો નથી અને હું પ્રેમ વિનાના લગ્નને સમાધાન માનું છું. પછી હું ક્યારેય સમાધાન નહીં કરું.” તે ગયો. હું આખી રસ્તે તેના વિશે વિચારતો રહ્યો. જૂની ઓફિસમાં હું મારી જ દુનિયામાં મગ્ન રહેતો. તેને ક્યારેય મહત્વ આપ્યું નથી. હું તેના વિશે વધુ જાણવા માટે ઉત્સુક બની રહ્યો હતો. મને તેના … Read more

હું વધારે વજન ધરાવું છુ, હું પાર્ટનરની સામે નગ્ન થઈ શકતો નથી, હું શું કરું?

નમસ્તે મિત્રો આજ રોજબરોજ ની જિંદગી માં ઘણા એવી સમસ્યાઓ ઉભી થાય છે જેને તમે કોઈને કહી નથી સકતા, તમારા જીવનમાં ઘણી એવી મુજવાનો હોય છે જેને તમે સામે ચાલી ને કોઈને પૂછી નથી સકતા નહીં તમને એવી ઘણી બધી સમસ્યાઓ નો ઉકેલ મળશે.આજે તમારા જીવન માં ઘણી એવી સમસ્યાઓ હશે જેને તમે કોઈ ને … Read more

How to Make Homemade Apple Juice

Steps

 • Start by washing and then coring the apple to remove seeds. Cut the apples into slices. There is no need to peel the apples.
 • Add the apples to the pot and add enough water to just cover them. Too much water and you’ll have pretty diluted juice. This juice may come out a bit strong, but it’s a lot easier to dilute the juice with extra water rather than trying to make the flavor stronger.
 • Slowly boil the apples for about 20-25 minutes or until the apples are quite soft. Place a coffee filter or piece of cheesecloth in your fine mesh strainer and place over a bowl.
 • Slowly ladle the hot juice/apple mixture into a fine mesh strainer and gently mash the apples. The juice will be filtered through the bottom into your bowl while the apple mush will be left behind. Place the mush in a separate bowl for later. Repeat this process until all of your juice is in the bowl.
 • Taste the juice after it’s cooled for a bit. You can add additional sugar or cinnamon depending on your preferences. Again, if the flavor is too strong, you can add water a little bit at a time to weaken the flavor.
 • The apple mush you collected can easily be turned into applesauce by pureeing and adding a smidgen of sugar and cinnamon to taste.
 • Keep in mind your homemade apple juice doesn’t have any preservatives so be sure to keep it refrigerated and to use it within a week!

Nutrition Information

No nutrition information available for this recipe

Simple Tips to Make Your Diet Healthier

These 8 practical tips cover the basics of healthy eating and can help you make healthier choices.

The key to a healthy diet is to eat the right amount of calories for how active you are so you balance the energy you consume with the energy you use.

If you eat or drink more than your body needs, you’ll put on weight because the energy you do not use is stored as fat. If you eat and drink too little, you’ll lose weight.

You should also eat a wide range of foods to make sure you’re getting a balanced diet and your body is receiving all the nutrients it needs.

It’s recommended that men have around 2,500 calories a day (10,500 kilojoules). Women should have around 2,000 calories a day (8,400 kilojoules).

Most adults in the UK are eating more calories than they need and should eat fewer calories.

1. Base your meals on higher fibre starchy carbohydrates

Starchy carbohydrates should make up just over a third of the food you eat. They include potatoes, bread, rice, pasta and cereals.

Choose higher fibre or wholegrain varieties, such as wholewheat pasta, brown rice or potatoes with their skins on.

They contain more fibre than white or refined starchy carbohydrates and can help you feel full for longer.

Try to include at least 1 starchy food with each main meal. Some people think starchy foods are fattening, but gram for gram the carbohydrate they contain provides fewer than half the calories of fat.

Keep an eye on the fats you add when you’re cooking or serving these types of foods because that’s what increases the calorie content – for example, oil on chips, butter on bread and creamy sauces on pasta.

2. Eat lots of fruit and veg

It’s recommended that you eat at least 5 portions of a variety of fruit and veg every day. They can be fresh, frozen, canned, dried or juiced.

Getting your 5 A Day is easier than it sounds. Why not chop a banana over your breakfast cereal, or swap your usual mid-morning snack for a piece of fresh fruit?

A portion of fresh, canned or frozen fruit and vegetables is 80g. A portion of dried fruit (which should be kept to mealtimes) is 30g.

A 150ml glass of fruit juice, vegetable juice or smoothie also counts as 1 portion, but limit the amount you have to no more than 1 glass a day as these drinks are sugary and can damage your teeth.

3. Eat more fish, including a portion of oily fish

Fish is a good source of protein and contains many vitamins and minerals.

Aim to eat at least 2 portions of fish a week, including at least 1 portion of oily fish.

Oily fish are high in omega-3 fats, which may help prevent heart disease. 

Oily fish include:

 • salmon
 • trout
 • herring
 • sardines
 • pilchards
 • mackerel

Non-oily fish include:

 • haddock
 • plaice
 • coley
 • cod
 • tuna
 • skate
 • hake